Információk bérlőknek

 

A BAHART Ügyfélközpont elérhetőségei vitorlás Bérlőink és Ügyfeleink részére

 

BAHART Ügyfélközpont

Tel.: +36 84 310 050 /3. menüpont (munkanapokon 8.00 és 16.00 között)

E-mail: marina@bahart.hu

Levelezési címünk: Balatoni Hajózási Zrt. Vitorláskikötői Üzletág, 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

 

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 

Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus magyarországi megjelenésére való tekintettel – szem előtt tartva mindannyiunk egészségének megőrzését – a BAHART Ügyfélközpontban a személyes ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. Kérjük, hogy az ügyintézésben a telefonos és az e-mailes kommunikációt szíveskedjenek választani. Munkatársaink továbbra is elérhetők a 06 84 310 050-es telefonszámon, illetve az ugyfelszolgalat@bahart.hu és a marina@bahart.hu e-mail címen.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!


Vitorláskikötők nyitásával kapcsolatos tájékoztatás

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) a vitorláskikötőinek 2020. március 30-ai nyitásával kapcsolatban az alábbi hivatalos közleményt adja ki.

A BAHART minden – a közlemény kiadásakor (2020.03.27.) – hatályban lévő központi kormányzati intézkedésnek és rendelkezésnek, valamint a Felek között megkötött kétoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségeknek is megfelel, a fokozott biztonsági intézkedések bevezetésével, a vitorláshely bérlők elvárható együttműködése mellett.

A kormány kijárási korlátozásról szóló rendelete (71/2020 (III.27) továbbra sem tiltja, korlátozza a vitorláskikötők üzemeltetését, így Társaságunknak – az elvárható óvintézkedések betartása mellett – eleget kell tennie szerződéses kötelezettségeinek. Vitorláskikötőink ennek megfelelően nyitnak ki a többi nem BAHART üzemeltetésében álló balatoni vitorláskikötőhöz hasonlóan. A kétoldalú szerződés a Bérlőinket is kötelezi, mind a bérleti díjak, mind az egyéb feltételek vonatkozásában, amellett, hogy Bérlőink és természetesen saját munkavállalóink egészségének védelme érdekében most a megszokottakhoz képest szigorúbb szabályokat kellett bevezetnünk.

Az aktuális központi ajánlásoknak megfelelően Társaságunk felhívja a figyelmet arra, hogy a megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb módja, hogy aki teheti, egyelőre otthon marad. A hivatkozott kormányrendelet értelmében ugyanakkor nem korlátozhatjuk Bérlőinket a tulajdonukhoz való hozzáférésben, és a rendeletben foglaltak betartásával szabadidős tevékenység folytatásában.

Bérlőink a vitorláskikötőinket azzal a feltétellel kereshetik fel, hogy a kikötőbe történő belépéssel magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják és tudomásul veszik a mindenkori központi kormányzati intézkedésekben és a BAHART által jelzett biztonsági intézkedésekben foglaltakat!

Társaságunk folyamatosan nyomon követi a válsághelyzettel kapcsolatos központi intézkedéseket, és amennyiben fent leírtakban bármilyen változás állna elő, akkor annak megfelelően módosítani fogja saját intézkedéseit, és a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Bérlőit a tudnivalókról, teendőkről!

A vitorláshelyek rendelkezésre bocsátása kizárólag a megkötött (aláírva visszaküldött) kikötőhasználati szerződés és a szerződésben rögzített díjak ÁSZF szerinti megfizetése esetén garantálható 2020. évben. Bérlői felvetésre jelezzük: bár megértjük a nehézségeket, a bérleti díjat csökkenteni, ill. fizetési haladékot biztosítani sajnos nem áll módunkban, mert a BAHART sajnos – hasonlóan sok más gazdasági társasághoz – súlyos gazdasági problémákkal áll szemben.

A BAHART külső támogatás nélkül működő gazdasági Társaság, amely a kialakult helyzetben – ahogy más vállalkozások is – súlyos veszteségekkel néz szembe, minden ágazatában. A kikötők fenntartásával kapcsolatos költségeinket a kisebb igénybevétel minimálisan érinti (éven át fizetendő munkabérek, fenntartási költségek, engedélyek, eszközállomány stb.), a szolgáltatásokat pedig szerződéses kötelezettségünknek megfelelően biztosítanunk kell.

A jelenlegi helyzetben mindent meg kell tennünk, hogy a Társaság működőképességét fenntartsuk, az elkerülhetetlen veszteségeket enyhítsük, és megőrizzük a munkahelyeket, ez ma – az egészségvédelmi óvintézkedéseket követően – a második legfontosabb feladatunk. Tesszük mindezt az előírások, ésszerű óvintézkedések betartása mellett, az érvényben lévő jogszabályok és szerződéses környezet figyelembevételével.

Kérjük, hogy a szolgáltatási díjakat bérlőink mindenképpen előzetesen rendezzék átutalással, postai befizetéssel. Helyszínen történő fizetéskor kérjük a készpénzhasználat mellőzését, helyette az érintésmentes módszerekkel történő fizetést részesítsék előnyben. A járványügyi kockázat csökkentésének érdekében kérjük használják bankkártyájukat. Kérjük Bérlőinket, hogy munkatársainkkal csökkentsék a személyes kontaktokat, és a kikötőmesteri irodába ne lépjenek be. Ennek elkerülése érdekében  intézkedtünk arról, hogy a bankkártya terminálok a kikötőmesteri irodán kívül is működjenek.

Tájékoztatjuk Bérlőinket, hogy a vitorláskikötők mosdóiban, zuhanyzóiban kézmosószerből és toalettpapírból a megfelelő készletek rendelkezésre állnak. Kérjük, hogy a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva vegye igénybe mindenki a kikötő területét, az illemhelyeket, kerülve a csoportosulást, az egymás közötti távolságok betartásával.

Kérjük, hogy a hajókon történő felkészítési munkák során szintén fokozottan ügyeljenek a központi rendelkezések és javaslatok betartására.

Bérlőink ezzel kapcsolatos jelzéseit akceptálva a 2020.03.22-én kiküldött hírlevélben foglaltakat módosítottuk. Munkatársaink a kikötőben tárolt hajókon, a munkaidőn kívüli időszakokban, bérlőink megrendelésére ügyfélkontakttal járó munkát (ügyfél helyszíni jelenlétében) nem végezhetnek a korlátozások feloldásáig! Ugyanakkor a direkt ügyfélkapcsolattal nem járó munkákat, bérlői megrendelésre, munkaidőn kívül, a járványügyi kockázatok csökkentése miatt kiadott előírások szigorú betartásával kikötőmestereink továbbra is elvégezhetik.

Az ÁSZF IV./4. pontja alapján a kikötő területén karbantartási munkát a hajón, hajóágyon eddig is csak a kikötőmesterrel egyeztetett módon lehetett végezni, végeztetni. A jelenlegi rendkívüli helyzetben mindannyiunk közös érdeke, hogy csökkentsük a kikötőben a bérlői körön kívüli személyek belépését, mozgását, a járvány mielőbbi megfékezése érdekében. A hajókon külső személyek által, halasztást nem tűrő munkák végzése kizárólag a járványügyi kockázat csökkentése érdekében bevezetett intézkedések és előírások szigorú betartásával lehetséges a kikötő területén.

A válsághelyzet mindenkit sújt, így ahhoz, hogy a kikötők működése a jövőben is biztosítható legyen, és a Társaság ne kényszerüljön a szolgáltatás végleges megszüntetésére, tisztelettel kérünk mindenkit a megértésre és együttműködésre, amelyet ezúton is köszönünk!

 


Biztosító Partnerünk a Generali Biztosító Zrt. 2020-ban is!

A vitorláshajók felelősségbiztosítását a 2020-as évben is a Generali Biztosító biztosítja.

Velünk Biztonságban.

Kapcsolat: mailto:hajo@generali.hu

 


BAHART Vitorláskikötői hírlevelek

2020. januári szám

2020. februári szám

2020. márciusi szám

2020. áprilisi szám

2020. májusi szám

 


Wifizzen ingyen vitorláskikötőinkben!

A Smartwifi internetszolgáltatást a BAHART bérlői – korlátozások nélkül – térítésmentesen vehetik igénybe a Smartwifi kártya segítségével, a névre szóló bérlői kártyát BAHART kikötőmesteri irodáiban veheti át első kikötőlátogatáskor.

Legfontosabb információk a szolgáltatásról!

Részleteket letölthető formátumban a SmartWifi a BAHART-nál aloldalunkon talál.  

Idén szeretnénk többet nyújtani Önnek! Minden Smart Wifi bérlői kártya tulajdonos lehetőséget kap a Smartwifi Club-hoz való csatlakozásra. Egy gyors regisztrációt követően lehetősége nyílik további kedvezményes kínálatunkból válogatni. És ami talán a legfontosabb, managelheti az Ön által birtokolt kártyákat, illetve regisztrált készülékeket, így biztosítva internet hozzáférést annak, akinek Ön csak szeretné!
www.smartwificlub.hu